• Hoogwaardige en innovatieve producten
  • Langere levensduur

Resultaat Tubby DC

Jan Bakker enthousiast over Tubby DC

In juni 2012 is dhr. J.A. Bakker uit Kollumerpomp gestart met het voeren van de Tubby Dry Cow met Spirit Lactation (SPL) likemmers aan zijn droge koeien. Dhr. Bakker is sinds 1979 veehouder met 150 uitgezocht beste koeien. Steeds vaker had dhr. Bakker een koe die zwaar afkalfde en melkziekte leek ook vaker voor te komen dan normaal. Op advies van Sipke is dhr. Bakker Tubby DC met Spirit Lactation gaan voeren. Tubby DC met Spirit Lactation is een likemmer voor droge koeien welke alle benodigde spoorelementen en mineralen bevat om de koe te optimaliseren en goed door het afkalfproces te loodsen. Dhr. Bakker is helemaal enthousiast.

Het is ongelooflijk hoe de Tubby’s met Spirit Lactation het afkalven verbeterd. Het ene moment is er nog niets aan de hand en ik kom bijwijze terug van de koffie en het kalf ligt er al! En dit kwam niet één keer voor, nee tot nu toe hebben de meeste koeien zo gemakkelijk af gekalfd!

Dhr. Bakker heeft een score ontwikkeld om het afkalfproces te waarderen. Deze score gaat van ‘licht’ afkalven zonder hulp, ‘normaal’ afkalven met enige assistentie en ‘zwaar’ afkalven.

Sinds ik de Tubby’s DC met Spirit Lacation aan de koeien geef heb ik het meest de L van licht afkalven op papier staan, prachtig of niet?

Door het actief registreren van het afkalfproces door dhr. Bakker, kunnen wij de resultaten van zijn bedrijf presenteren aan de hand van een aantal diagrammen. Aan de hand van deze diagrammen proberen we een beeld te schetsen van de resultaten door het gebruik van Tubby DC met Spirit Lactation.

De resultaten zijn gebaseerd op de notitie van dhr. Bakker vanaf juni 2011 tot en met november 2012.

In de vergelijkingen in de taartdiagrammen worden de maanden juni t/m november 2011 en de maanden juni t/m november 2012 vergeleken. Uit deze periodes zijn een aantal maanden naar voren gehaald om de werking van Tubby DC met Spirit Lactation te laten zien. Vanaf juni 2012 is dhr. Bakker begonnen met het voeren van Tubby DC met Spirit Lactation.

De legenda die is gebruikt voor de notaties:
  • L = Licht afkalven; Koeien kalven zelf af zonder assistentie.
  • N = Normaal afkalven met enige assistentie; Even een poot er bij trekken bijvoorbeeld.
  • Z = Zwaar afkalven; Lang en moeilijk afkalven, hier vallen ook de keizersneden onder.
  • 0= <24u; Koeien laten binnen 24uur de nageboorte los.
  • 1= >24u; Koeien laten na 24uur de nageboorte los.

afkalven zonder tubbydc

afkalven met tubbydc

Na slechts een maand Tubby DC met SPL te hebben gebruikt is te zien dat de meerderheid van de koeien, 75% licht afkalft (figuur 2), in vergelijking met een maand daarvoor (figuur 1). Hier had 12% van de koeien licht af gekalfd. In beide maanden waren er evenveel koeien die moesten afkalven.

Als we kijken naar de maand augustus 2011 (figuur 3) en augustus 2012 (figuur 4) zien we een hele verbetering in het afkalfproces. 89% kalft in augustus 2012 licht af tegen 67% in augustus 2011. Een stijging van 25%.

afkalven zonder tubbydc

afkalven met tubbydc

Het afkalven is niet alleen positief verbeterd, ook zijn er minder koeien geconstateerd die aan de nageboorte blijven staan. In de periode juni t/m november 2011 (figuur 5) liet 21% van de afgekalfde koeien na 24uur hun nageboorte los. Een jaar later in de zelfde periode liet 12% van de afgekalfde koeien hun nageboorte los na 24uur (figuur 6). Door dat koeien sneller (binnen 24uur) hun nageboorte los laten is er minder kans op infectie van de baarmoeder. Door Tubby DC met Spirit Lactation resulteert dit in minder witvuilers op stal!

nageboorte zonder tubbydc

nageboorte met tubbydc

We kunnen aan de hand van deze taartdiagrammen concluderen dat Tubby DC met Spirit Lactation helpt voor het verbeteren van het afkalven en verminderd de kans op koeien die witvuilen.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0