Ieder jaar verzamelt Micro Nutritions de cijfers van maïskuil en geeft dit weer in gemiddelden. Op basis van de analyses wordt er een wedstrijd georganiseerd: Wie maakt de beste kuil van 2011? In 2011 streden 40 maïskuilen om de beste plaats in de wedstrijd.

Op deze pagina worden de gemiddelden gepresenteerd van de maïskuilen in 2011. De blauwe balken in de grafieken geven de top 3 van de wedstrijd weer. De rode lijn is het gemiddelde van de behandelde maïskuilen met Silo-King, de groene lijn is het gemiddelde van de onbehandelde kuilen.

energie

ruw eiwit

verteerbaarheid