Ieder jaar verzamelt Micro Nutritions de cijfers van graskuilen en geeft dit weer in gemiddelden. Op basis van de analyses wordt er een wedstrijd georganiseerd: Wie maakt de beste kuil van 2011? In 2011 hebben maarliefst 80 graskuilen de strijd gestreden!

Op deze pagina worden de gemiddelden gepresenteerd van de graskuilen in 2011. De blauwe balken in de grafieken geven de top 3 van de wedstrijd weer. De rode lijn is het gemiddelde van de behandelde graskuilen met Silo-King, de groene lijn is het gemiddelde van de onbehandelde kuilen.

energie

celwand verteerbaarheid

ruw eiwit

verteerbaarheid

oplosbaar eiwit