Vebeteren van productieprestaties

Het gebruik van natuurlijke en synthetische zeolieten in rantsoenen neemt toe. Door het inzetten van clinoptilolite vindt er een toename plaats van productieprestaties. Dieren worden beschermd tegen onder andere mycotoxinen, afvalstoffen, gifstoffen en zware metalen. Maar ook tegen kali, hoge kaliwaarden worden vooral gevonden op de kleigronden.

De eigenschappen van de negatief geladen natuurlijke Clino die door Micro Nutritions wordt geleverd zijn:

  • Het bindt mycotoxinen (DON);
  • Het bindt kali;
  • Het bindt ammonia.

Melkveehouders zijn enthousiast over het gebruik van Clino! Naast de binding, zorgt Clino er ook voor dat witte lijn ontstekingen niet meer voor komen! Lees hoe Maatschap de Haan Clino al jaren met tevredenheid inzet bij melkkoeien: Het is ZO simpel!

Veelbelovende resultaten

Het Louis Bolk Instituut heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van Clino in de geitenhouderij, hier zijn veelbelovende resultaten bij aangetoond! Meer over het onderzoek leest u hier: Clino geeft veelbelovend resultaat in geitenhouderij.

Clino