• Hoogwaardige en innovatieve producten
  • Langere levensduur

Resultaat Clino

Vebeteren van productieprestaties

Het gebruik van natuurlijke en synthetische zeolieten in rantsoenen neemt toe. Door het inzetten van clinoptilolite vindt er een toename plaats van productieprestaties. Dieren worden beschermd tegen onder andere mycotoxinen, afvalstoffen, gifstoffen en zware metalen. Maar ook tegen kali, hoge kaliwaarden worden vooral gevonden op de kleigronden.

De eigenschappen van de negatief geladen natuurlijke Clino die door Micro Nutritions wordt geleverd zijn:

  • Het bindt mycotoxinen (DON);
  • Het bindt kali;
  • Het bindt ammonia.

Melkveehouders zijn enthousiast over het gebruik van Clino! Naast de binding, zorgt Clino er ook voor dat witte lijn ontstekingen niet meer voor komen! Lees hoe Maatschap de Haan Clino al jaren met tevredenheid inzet bij melkkoeien: Het is ZO simpel!

Veelbelovende resultaten

Het Louis Bolk Instituut heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van Clino in de geitenhouderij, hier zijn veelbelovende resultaten bij aangetoond! Meer over het onderzoek leest u hier: Clino geeft veelbelovend resultaat in geitenhouderij.

Droog Klauwbad

Clino kan ook ingezet worden voor het creëren van een droog voetbad. Dit voetbad vervangt het traditionele voetbad. Het bevat geen kopersulfaat en formaline en is antibiotica vrij!

Dit voetbad is ook toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw. Meer informatie over deze toepassing vind u in de webshop bij het product.

Clino

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0