ALIFET OMEGA 3  of  PALMIT 80

 

De hoge pens stabiliteit van beide producten wordt gegarandeerd door het hoge smeltpunt en de relatief kleine vetbolletjes.

Dit zorgt voor een snelle passage door de voormagen.

Toch hebben de vrije vetzuren van Palmit 80 een verlagend effect op de zuurgraad in de pens, wat het risico op pensverzuring vergroot.

 

De verteerbaarheid van ALIFET OMEGA 3 ( > 93%) is aanmerkelijk hoger dan die van Palmit 80 (< 60%), dit omdat de verhouding tussen volume en oppervlakte, door de kristal structuur van de vetbolletjes in Alifet Omega 3, veel  beter is dan in de grotere vetbolletjes in Palmit.

Daarnaast gaan de vrije vetzuren in Palmit 80 een reactie aan met de mineralen (Ca, Mg, NA) in de pens en het darmkanaal en vormen zo onverteerbare verbindingen.

 

Afgezien van bovenstaande hebben wij twijfels over de energie leverantie van 38 MJ ME/kg die genoemd wordt in de specificatie van Palmit 80.

 

De verschillen in verteerbaarheid hebben een significant effect op de NEL inhoud van beide producten.

Hoewel ALIFET OMEGA 3 – 90% vet bevat, is de NEL inhoud van ALIFET OMEGA 3 (26.7 MJ/kg) 41% hoger dan die van Palmit 80.

 

Daarnaast hebben de verschillen in de chemische structuur van beide producten een belangrijke invloed op de fysiologische effectiviteit van de producten.

Tijdens het transport door de darmwand worden vetten meestal afgebroken tot vrije vetzuren en mono – en diglyceriden (uitzondering: opname van triglyceriden door Pinocytosis).

Hierna worden deze substanties door de lymph-en bloedstroom naar de verschillende organen getransporteerd.

Voor dit transport moeten de mono- en diglyceriden omgezet worden in triglyceriden.

Als het vet in het voer bestaat uit triglyceriden is de voor de opname benodigde hoeveelheid glycerol al geleverd door het product zelf.

Wanneer het vet in het rantsoen uit vrije vetzuren bestaat, moet de benodigde glycerol in het darmkanaal uit de bloedsuikers gevormd worden.

Hierdoor zakt het bloedsuiker gehalte in het bloed.

Dit vergroot de kans op Ketosis, speciaal bij pas gekalfde koeien.

De zeepachtige chemische geur van Palmit 80 heeft aanwijsbaar invloed op de smakelijheid van het product.

Als het wordt gebruikt in krachtvoer is er een kans , door de grove korrelstructuur van Palmit 80, dat de brokjes kruimelig worden.

 

ALIFET OMEGA 3 bevat een aanzienlijke hoeveelheid OMEGA 3 vetzuren die de pens beschermen.

Naast de hoge energie waarde is dit de belangrijkste reden om ALIFET OMEGA 3 te gebruiken.

De OMEGA 3 vetzuren hebben een positie effect op de gezondheid, de vruchtbaarheid en de productie van de dieren.

 

Er zijn 2 fundamentele verschillen tussen ALIFET OMEGA-3 en palmit 80 nl.:

de verschillende chemische opbouw van het vet en de hoeveelheid Omega-3 vetzuren.

ALIFET OMEGA-3 bestaat uit vet met natuurlijke triglyceriden, Palmit 80 daar en tegen is gebaseerd op vrije vetzuren (bijna 100%). Ook is daar het verschil in samenstelling, verschijningsvorm en grootte van de vetbolletjes.

 

Voordelen van ALIFET OMEGA 3.

  • Bevat een aanzienlijke hoeveelheid Omega 3 vetzuren (triglyceriden).
  • Geen nadelig effect op de Ph in de pens.
  • Hogere verteerbaarheid.
  • Hogere fysiologische effectiviteit.
  • Bevat aanzienlijk meer energie. (Bij een prijs vergelijking zou hiermee rekening gehouden moeten worden).
  • Door de betere smakelijkheid van het product wordt het goed opgenomen .
  • Hogere productveiligheid: De leveringlijn is transparant en kort, gecontroleerd door ons en overeenkomstig de hoge Centrale Europese kwaliteit Standaard. (ISO 9001, FAMI-QS).

Aanbevolen dosering:

  • De eerste 100 dagen van de lactatie 500/gram/koe/dag
  • Daarna in geval van energie tekort 200/gram/koe/dag