ProGress

ProGress

190,88 Excl. BTW exc. BTW

NU PROGRESS!!

Bewonder en bestel hier ons geheel nieuwe product! Zie onderstaand voor uitgebreide beschrijving.

Ook bij Fokke van der Veen te verkrijgen!!

Artikelnummer: 125 Categorie:
Share:

Beschrijving

ProGress

vloeibaar mineralen mengsel voor het opstarten van microbiologische processen in drijfmest.

Drijfmest is een prachtig product wat zorgt voor de groei van gewassen en een toename van organische stof in de bodem. Het kan echter nog beter.

Koeien kunnen niet al het eiwit wat ze binnen krijgen omzetten in vlees en melk. Wat overblijft wordt uitgescheiden via mest en urine. Vroeger werd het vaste deel uit de grup geschept en op de mesthoop gebracht terwijl de urine in de kelder werd opgevangen. De vaste mest werd op natuurlijke wijze omgezet en als een soort vruchtbare potgrond weer op het land gebracht.

Vanaf de jaren ’60 kwam de mestkelder in gebruik en sindsdien komt de vaste mest en de urine bij elkaar. Hierdoor zorgt het enzym urease uit de vaste mest dat het ureum uit de urine binnen enkele uren wordt omgevormd tot ammoniak en CO2. Er zit dus nagenoeg geen ureum meer in de mestkelder. Ammoniak en CO2 zijn gassen en zorgen voor verliezen, doordat ze kunnen vervluchtigen.

Verder is de verhouding koolstof / stikstof in de moderne mestkelder veel lager dan in de vroegere mesthoop. Een laag koolstofgehalte bevordert de ontwikkeling van een bepaalde groep microorganismen die rotting van de mest veroorzaken. Bij rotting wordt, zonder zuurstof te gebruiken, organisch materiaal afgebroken tot moeilijk opneembare anorganische delen. Als afvalproduct van deze processen ontstaan o.a. negatief geladen verbindingen met een OH–  groep , wat zorgt voor een stijging van de pH en een nog beter milieu voor deze groep organism.

 

 De verhoogde pH zorgt dat ziekteverwekkers in de mest kunnen overleven.

 

Het rottingsproces veroorzaakt de volgende nadelen:

 

– De organische stof wordt in allerlei moeilijk opneembare anorganische  verbindingen omgezet

 

– Er ontstaan allerlei giftige stoffen voor planten

 

– Stankvorming

 

– Ontmenging en koekvorming

 

– Verlies van stikstof door ammoniakuitstoot

 

– Er ontstaan schadelijke stoffen als waterstofsulfide, chloor-, fosfor- en koolwaterstoffen

 

– Een hoge pH zorgt voor behoud van ziektekiemen en infectiedruk

 

Het toevoegen van ProGress zorgt dat de afbraakproducten van het rottingsproces worden gebonden. Er komt dus geen OH in de mest en de pH wordt niet verhoogd. Hierdoor krijgen de fermentatie organismen meer kans en zal het rottingsproces worden omgezet in een fermentatieproces. De mest gaat niet rotten, maar rijpen, precies als in de vroegere mesthoop. Opbouwende micro organismen gaan overheersen, waardoor afvalproducten worden omgezet in nuttige en gemakkelijk opneembare voedingsstoffen.

 

Ammoniak kan worden gebonden en blijft behouden voor de bodem. Ziekteverwekkers worden gedood door de lage pH.

 

Dit heeft als resultaat:

 

Geen stank, dus de was kan gewoon op de waslijn

 

–  Minder stikstofverliezen door binding ammoniak

 

–  Ziekteverwekkers gaan dood

 

–  Minder vliegen

 

–  Behandelde mest blijft homogeen dus minder mixen en minder diesel nodig

 

–  Verbeterd stalklimaat, minder ziektedruk

 

–  Geen koekvorming

 

–  Geen giftige stoffen voor de plant

 

–  Minder kunstmest nodig.

 

Bodemleven

 

Mest behandeld met ProGress heeft bij toepassing meer energie beschikbaar wat een actiever bodemleven oplevert. Niet alleen het gras wordt gevoed, maar vooral ook de bodem. Hierdoor wordt het naleverend vermogen van de bodem verhoogd, wat zorgt voor een grotere beschikbaarheid van mineralen en spoorelementen. Dit zorgt voor hogere voederwaarden, een dichtere zode en meer gras per ha. Door een betere efficiëntie van stikstof en het behoud daarvan is het mogelijk om aanzienlijk op kunstmest te besparen.

 

Groei

 

De betere beschikbaarheid van mineralen en spoorelementen in de bodem zorgt voor betere beworteling en groei van de plant. Hierdoor kan de zode met minder fosfaat toe. Verder zorgt het o.a. voor een betere celwandstructuur en daardoor een betere weerstand tegen ziekten. Het ammonium stikstof dat ontstaat in de behandelde mest is beter opneembaar en bevordert de groei van de plant. 
Door het toevoegen van ProGress en het verminderen van kunstmest (minder nitraat), daalt het ureum in de melk wat de gezondheid van uw koeien ten goede komt. 

 

Proces in drijfmest door ProGress: ·

 

Door toevoeging van (fermentatie) organismen en binding van afvalproducten van het rottingsproces (OH) wordt het rottingsproces geblokkeerd. Het fermentatieproces wordt hierdoor versneld. Er ontstaat NH4+ (ammonium) en een zuurder milieu (lagere pH). Dit zure milieu zorgt ervoor dat het fermentatieproces in stand blijft en er geen rotting kan plaats vinden. Ziekteverwekkers worden gedood door de lage pH. Verder wordt de organisch gebonden stikstof omgezet in het sneller en beter opneembare ammonium.
Komt deze mest op het land, dan ontstaat er een snellere groei doordat er minder stikstof is vervluchtigd en meer organisch gebonden stikstof is omgezet in sneller opneembaar ammonium stikstof.

Extra informatie

Gewicht 100 kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “ProGress” te beoordelen