PrimeHumic 10 liter

PrimeHumic 10 liter

50,00 Excl. BTW exc. BTW

Categorieën: , ,
Share:

Beschrijving

Verschillende onderzoeken laten zien dat wanneer PrimeHumic vloeibaar
vanaf het begin wordt ingezet bij het geven van de melk/biest, de kalveren
minder last hebben van cryptosporidium infecties. Daarnaast ziet men ook
dat de kalveren meer levenslustig zijn. PrimeHumic ondersteunt de
darmgezondheid en daardoor ook de groei.

Voordelen zijn o.a.:

• Bevordert de weerstand
• Voedt en beschermt de huid en vacht
• Bevordert de opname van voedingsstoffen
• Bevordert de darmgezondheid
• Betere voederconversie
• Minder darminfecties, zoals bv. crypto
• Zuinig in gebruik

Gebruik: 

PrimeHumic vloeibaar is gemakkelijk door de melk/biest te mengen. Het
ondersteunt de darm- ontwikkeling en gezondheid. Bepaal in onderstaande
tabel de hoeveelheid PrimeHumic vloeibaar die u toedient op basis van het
aantal dieren.

Dier      aantal     dagdosering (min. 12 dagen)

Kalf          1              20 cc
Big          30            20 cc
Lam        20            20 cc

 

Glyfosaat, mycotoxines en het neutraliserende effect van PrimeHumic

Glyfosaat is het werkzame bestanddeel van de meest gebruikte onkruidverdelgers ter wereld. Het wordt onder andere gebruikt in de landbouw, maar ook door de overheid voor onkruidverdelging onder meer langs weg en spoor en particulieren in hun eigen tuin of bestrating. De roep om glyfosaat te verbieden

neemt toe. Dat is het gevolg van recente rapporten over de effecten van glyfosaat

van gezondheidsorganisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin

staat dat glyfosaat mogelijk schadelijk en kankerverwekkend is.

 

Glyfosaat werkt onder meer door de shikiminezuurroute te blokkeren, een stofwisselingsroute die in planten belangrijk is voor de synthese van essentiële stoffen. Hoewel de resultaten van onderzoek verschillen, is het duidelijk dat in elk geval een deel van het glyfosaat, tot ongeveer 35%, aan bodemdeeltjes en mineralen wordt gebonden.

Deze zijn dan niet meer beschikbaar voor de plant. Wat er met dit grondgebonden residu in de toekomst gebeurt, is onbekend en kan een ernstig probleem worden als na jarenlange herhaalde toepassing de bodem met glyfosaatverzadigd is.

Aangezien glyfosaat een systemisch middel is, dat werkt via de gehele plant, is het niet verwonderlijk dat de stof ook in de plant achterblijft (Huber, 2015). Afbraak in planten is gering, daarom werd de in ons voedsel maximaal toegestane hoeveelheid glyfosaat door de overheid de afgelopen jaren tot het 1000-voudige verhoogd. Opvallendhoge hoeveelheden glyfosaat zijn sinds 1994 toegestaan in diverse granen (tot 20 mg/kg) en rund- en schapen nieren(2 mg/kg). Het is aangetoond dat glyfosaat aanwezig is in het hele lichaam van mens en dier, dus in de urine, organenen zelfs in het beenmerg (Paganelli et al., 2010, Aris et al., 2012, Kruger et al., 2014). Bij dieren wordtlangzaam maar zeker duidelijk dat het een grote invloed heeft op de gezondheid en voortplanting:

 

  • De bloedwaarden van melkvee waarbij glyfosaat was aangetroffen bleken minder sporenelementen/u mineralente bevatten als melkvee dat niet in contact was gekomen met glyfosaat, doordat glyfosaat deze mineralen bindt (Kruger et al., 2013). Als glyfosaat bindt het mineralen, onder andere calcium en magnesium, kunnen deze ook verbindingen aangaan met zware metalen zoals cadmium en arseen. Dit kan niet door de lever worden afgebroken en beschadigt de nieren (Jayasumana et al., 2013).
  • Bacteriën gebruiken dezelfde stofwisselingsmechanisme als planten en daarmee werkt glyfosaat ook antibacterieel, waarbij de pathogene bacteriën meestal niet gevoelig lijken te zijn en goede bacteriën, zoals in het maagdarmstelsel wel (Carr et al., 2011, Shehata et al., 2012, Kruger et al., 2013). Dit is het geval bij rundvee, waar er in de microflora in de pens de bacteriën die nodig zijn voor een goede penswerking negatief worden beïnvloed door glyfosaat (Ackermann et al., 2014) en pluimvee, waar pathogene bacteriën resistent waren en de nuttige bacteriën aangetast werden (Shehata et al., 2012)
  • Ook het immuunsysteem wordt aangetast. Zo blijkt glyfosaat een effect te hebben op de IgM antilichamen in melkkoeien (Schrodl et al., 2014).
  • Glyfosaat is ook in verband gebracht het met geboren worden van misvormde biggetjes (Krüger et al., 2014) en een mysterieuze nierziekte in Sri Lanka (Jayasumana et al., 2014).

 

Het neutraliserende effect van humus (humus- en fulvinezuur)

Humus heeft een neutraliserend effect op gifstoffen geproduceerd door bacteriën (82%). Ook absorbeert ze zware metalen, nitraat, fluoriden, organische fosfaten (parathionmethyl, glyfosaat, organische chlorine insecticiden, carbarl en warfarin) (Mazzei en Piccolo, 2012, Shetata et al., 2014). De universiteit van Leipzig heeft op verschillende concentraties glyfosaat het neutraliserende effect van humus getest (Shetata et al., 2014). Daaruit blijkt dat verschillende humuszuren in staat zijn om glyfosaat te neutraliseren, echter niet alle humus. Dit effect is ook onderzocht in melkvee en ook daar bleek humus in staat om glyfosaat te neutraliseren (Shetata et al., 2013, Gerlach et al., 2014). Het effect van glyfosaat op de bacteriën in het maagdarmstelsel werd geneutraliseerd. Ons product Prime-

Humic is getest door de universiteit van Leipzig en bleek heel goed in staat te zijn om het effect te neutraliseren.

Mycotoxines

De afgelopen jaren wordt op steeds meer bedrijven duidelijk dat mycotoxines een rol kunnen spelen bij diverse gezondheidsproblemen.

Mycotoxines zijn gifstoffen die worden geproduceerd door schimmels. Voerbedrijven testen op de aanwezigheid van mycotoxines en ze middelen bij het samenstellen van voer zodanig dat de voeders vanuit de fabriek in principe onder de normen zitten. Mycotoxines zijn er in diverse soorten. Veel genoemde mycotoxines zijn DON (deoxynivalenol) en ZEA (zearalenone). DON geeft algehele onderdrukking van het immuunsysteem, maar kan ook de darmschade veroorzaken, voeropname verlagen en onrust en agressie veroorzaken. ZEA geeft verminderde vruchtbaarheid; ook kan bij biggen en zeugen een vergrootte kling worden waargenomen (Sabatar-Vilar et al., 2007, Santos et al., 2011, Dänicke et al., 2012). Bij varkens geeft vooral ZEA een grote kans op negatieve effecten.

Van humus is bekend dat zij bepaalde mycotoxines kan binden.

 

Daarom heeft onze leverancier door universiteit Utrecht de bindingscapaciteit van PrimeHumic aan de mycotoxines DON en ZEA laten onderzoeken in een in vitro darmmodel. Er is een standardassay uitgevoerd, conform het protocol dat voor commerciële toxinebinders gebruikt wordt. Hieruit bleek dat de binder PrimeHumic bij een incubatietijd van 2 uur met pH 6,5 en met concentratie van 0,3% een bindingscapaciteit van 8% voor DON en 59% voor ZEA. Dit resultaat is grotendeels in overeenkomst met de resultaten van een andere proef uitgevoerd door (Sabatar-Vilar et al., 2007). Deze studie naar de effecten van verschillende mycotoxinebinders op DON en ZEA liet geen effect zien op DON, maar de humus- en fulvinezuur bleken wel in staat om ZEA te binden (> 70 %).

Uit dit onderzoek blijkt dat het PrimeHumic bindt aan bepaalde mycotoxines, dit zou mogelijk de opname van deze stoffen remmen. Dit is in overeenstemming met onderzoeken uit de wetenschappelijke literatuur (Sabatar-Vilar et al., 2007, Santos et al., 2011, Rensburg et al., 2006). Dit zou kunnen betekenen dat het bijvoeren van humus een positief effect kan hebben op de darmgezondheid door het binden van bepaalde mycotoxines in het voer.

Etiket;

PrimeHumic bevat 52% humuszuur en 12% fulvinezuur. Deze organische
stoffen zijn cruciaal voor het behoud van een goede gezondheid van het dier.
Het moleculaire gewicht en omvang van deze organische stofjes zijn zo klein
dat ze van cel naar cel kunnen reizen. Humuszuur bindt en fulvinezuur
transporteert, hierdoor helpen ze het (dierlijk) lichaam om voedingsstoffen
beter te op te nemen en onderhouden ze de celbalans. Daarnaast voeren
humuszuur en fulvinezuur zware metalen af uit het (dierlijk) lichaam.
Hierdoor verhoogt PrimeHumic de weerstand en vitaliteit van uw dier.

Analytische bestandsdelen; 

Humuszuur 52%, fulvinezuur 12%, water.

Inhoud: 10 L

Gerelateerde producten