Bij de firma Koepon wederom spectaculaire resultaten door het gebruik van Spirit Lactation!! De attentiekoeien van november 2019 laten een celgetal reductie zien van maar liefst 84.7 % ten opzichte van november 2018. Wilt u ook een super celgetal reductie en 30 kg vet en eiwit plus ? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

************************************************************************************************************************************************

Nieuw in het assortiment : Timbercroc!

Een geweldige uitvinding uit Ierland.

steek een stam/balk in de Timbercroc en zagen maar.

U hoeft nooit meer hout zelf vast te houden of te verleggen.

Snel,efficiënt en bovendien zeer veilig werken.

Dit bespaart u tijd en uw eigen handen en voeten.

Let op !!!

Verkrijgbaar in roze en groen.

Bij de roze gaat 5 euro naar Pink Ribbon voor onderzoek naar borstkanker!

Demonstratiefilm : https://www.youtube.com/watch?v=1tIvXBf1nuk

Klik hier om te bestellen.

************************************************************************************************************************************************

Alifet Omega-3, ter voorkoming van een negatieve energiebalans

In het begin van de lactatieperiode zijn melk koeien in een negatieve energiebalans. Deze koeien hebben een enorme aandrang tot het produceren van melk. Om aan deze productie drang te voldoen hebben de koeien een grote energiebehoefte. In deze periode is het van belang om de energie dichtheid te vergroten. Dit om te voorkomen dat de koe zijn eigen vetreserves gaat aanspreken. Een koe die zijn eigen lichaamsvet moet aanspreken zal afvallen en heeft grote kans op ketose  (slepende melkziekte).

Bij het voeren van voldoende ruwvoer kan in de energiebehoefte alleen worden voorzien door het toedienen van concentraten met een hoge energiedichtheid. Vet heeft een VEM waarde die drie keer hoger ligt dan granen. Daarom zijn er vele pogingen gedaan om vet als energiebron in het rantsoen van melkkoeien te gebruiken. De meerwaarde van “goedkoop vet” is echter beperkt en het heeft een nadelige invloed op de pensfermentatie.

Gelukkig is er Alifet Omega-3.

Alifet Omega-3 is in staat om in alle energiebehoeftes te voorzien. Het heeft een hoog smeltpunt van 53 graden. Hierdoor is het pens stabiel en heeft het geen invloed op de fermentatie.  Alifet Omega-3  is absoluut pens stabiel, bij welke pH waarde dan ook. Alifet Omega-3 is licht verteerbaar, ruikt lekker en heeft een aangename smaak. Het wordt direct opgenomen, zelfs in de pure vorm. Alifet Omega-3 heeft een verteerbaarheid van minstens  93% , wat is bewezen door verscheidende wetenschappelijke studies. De hoofdreden voor deze hoge verteerbaarheid is de minuscule structuur van Alifet. Het absorptiemechanisme van de koe wordt efficiënter gebruikt.

Alifet Omega-3 verbetert de algehele gezondheid van de koeien en verhoogt de vruchtbaarheid. Alifet Omega-3 remt de productie in de vroege lactatie af maar zorgt ook voor een vlakke persistentie. Uw koeien zullen gedurende hun gehele lactatieperiode vlak presteren zonder dat het ten koste gaat van de gezondheid van de dieren. Het is mogelijk om Alifet Omega-3 met de voermengwagen in het TMR te mengen. Ook maakt Micro Nutritions BV in samenwerking met mengvoerleveranciers ‘superlactatie startbrok’. In deze brok wordt Alifet Omega 3 bij de opstartbrok gemengd. Het bijmengen kan tot maximaal tien procent.

De familie Reitsma is een enthousiaste gebruiker van Alifet Omega-3. We zien bij de verwerking van de melkvee data dan ook een mooie vlakke lijn bij de persistentie. Omdat bij de koeien hun productie veel dichter bij hun genetische potentie ligt zie je dat ze goed gezond zijn en dat de productie mooi consistent blijft. De kilo’s melk liggen zelfs boven de verwachte kilo’s zoals door CRV berekend.

Onlangs haalde koe Shakira zelfs de magische 100 000 kilo grens. Een super prestatie.

Mooie resultaten.

Bij de familie Reitsma in Wytmarsum haalden ze vorige week met koe Shakira de 100 000 liter grens. Maar niet alleen Shakira doet het goed. Bij de verwerking van de laatste melkveedata van het CRV zien we een mooie stijging van het aantal kilo’s melk. In vergelijking met juni vorig jaar geven de koeien nu gemiddeld 1.7 kilo melk meer. De koeien zitten hiermee op 102% van de verwachte productie volgens CRV. Van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten.

Nitraat (NO³) risico in voedergewassen.

Nitraat (NO³) is een vorm van stikstof die door het gewas via de plantwortels opgenomen wordt uit de bodem. Het wordt vervoerd naar de bladeren die het vervolgens omzetten in eiwitten. Als planten echter beschadigd worden of last hebben van stress dan word dit proces onderbroken en de overtollige nitraten accumuleren.

Beschadiging of stress kan veroorzaakt worden door o.a. droogte, een hete droge wind maar ook vorst of hagel. Ook als er veel nitraat beschikbaar is door bijvoorbeeld bemesting kan ophoping van het nitraat ontstaan. Daarnaast kunnen herbiciden die de normale werking van de plant verstoren ook nitraat accumulatie veroorzaken.  Jonge en onrijpe gewassen hebben gewoonlijk een hoger nitraat gehalte. Als graan melkrijp is dan zal het nitraat gehalte dalen.  Ook is het zo dat eenjarige voedergewassen en haver en gerst meer de neiging hebben om grote hoeveelheden nitraten te accumuleren.

Inkuilen kan onder bepaalde voorwaarden nitraat concentraties verminderen. Dit betekend echter niet dat inkuilen een garantie is voor het verlagen van het nitraat gehalte. Gewassen die ingekuild zijn met een hoog gehalte aan oplosbare suikers hebben een snel fermentatie proces. De snelle fermentatie bevordert niet de afbraak van nitraat tijdens het inkuilen.

Persen heeft geen effect op het reduceren van het nitraat niveau. Sterker nog als het vochtgehalte in de ronde baal te hoog is (tussen de 18 en 20%) en de baal warmt op dan kan het probleem alleen maar groter worden. Door opwarming treedt er een microbacteriële reactie op die het nitraat omzet naar nitriet (NO²-).

Nitriet (NO²-) is zeer giftig. Nitriet oxideert namelijk het ijzercomponent van de rode bloedcellen. Hierdoor is de hemoglobine niet meer in staat zuurstof te vervoeren. Er zal methemoglobinemie optreden. Het gebrek aan zuurstof is ook de reden van de karakteristieke licht tot blauwgrijze verkleuring van een dier met Nitriet vergiftiging. Een nitriet vergiftiging kan leiden tot abortussen en in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn voor het vee.

Nitraat  in kuil is niet zichtbaar maar wel meetbaar. Laat daarom uw kuil analyseren. Het analyseren is voor onze Silo-King gebruikers gratis. Wij nemen maandelijks monsters van uw kuil en u kunt zelf aangeven welke bijproducten u beschikbaar heeft. Zo kunnen wij voor u een voeradvies op maat maken.

Een van de bestanddelen van het inkuilmiddel Silo-King is de lactobacillus bacterie. Deze bacteriestam vermindert het nitraat (NO³) gehalte in het gewas  en zet dit om naar ammoniak (niet toxisch oplosbaar eiwit). Dit in tegenstelling tot de meeste andere bacteriën die het aanwezige nitraat (NO³) omzetten in het schadelijke nitriet (NO²-).

Daarnaast verbeterd Silo-King de celwandverteerbaarheid van de kuil en beperkt het opwarming. Een hogere celwandverteerbaarheid betekend ook een hogere melkproductie.


Nieuwe digitale Semmtech granulaat strooier.

De digitale Selmech granulaatstrooier werkt de granulaatkorrels op de juiste plaats in verschillende gewassen. De dosering van de granulaatstrooier is variabel en kan via het digitale kastje simpel worden ingesteld. Granulaat kan worden verspreid met een enkele slang (diameter 50 mm) of met drie PVC pijpjes (diameters van 25 mm). De bak is vervaardigd van zeer sterk plastic om problemen met condensatie te voorkomen.

Weer mooie resultaten bij een Spirit Lactation gebruiker.

Bij de firma Koepon weten ze als geen ander hoe belangrijk het is om te sturen op koe gezondheid. Vanaf juli 2018 zijn ze begonnen met het gebruiken van Spirit Lactation. En nu na 8 maand zijn er al mooie resultaten te zien. De attentie koeien laten een celgetal reductie zien van meer dan 88%. Op het totale bedrijfsresultaat is het celgetal met meer dan 45% gereduceert. Een prima prestatie! En dat na slechts 8 maand.

Melkvee & Akkerbouwdagen 2019.

Ook wij zijn weer van de partij!

Melkvee- en Akkerbouwdagen is dé plek voor Nederlandse Melkveehouders en Akkerbouwers om het totaalpakket in beeld te zien.

Bent u agrariër en wilt u graag weten wat er voor uw bedrijf van belang is voor de toekomst? Welke nieuwe technieken u mee te maken krijgt? Of wilt u vergelijkingen kunnen maken in de verschillende aanbieders? Dan is Melkvee- en Akkerbouwdagen Opende de plek voor u.

Kom langs in onze stand en laat u bijpraten over onze producten en unieke service.

Weer krachtige prestaties bij een Spirit Lactation gebruiker.

De sterkste man van Friesland gaat ook voor de sterkste koeien.
De koeien waren al goed op weg maar niks is zo goed dat het niet beter kan.

Als sterkste man van Friesland is Pieter Karst Bouma altijd bezig om meer kracht uit zichzelf te halen. Dit heeft hij nu door gezet bij zijn koeien. Daarom is hij begonnen met het toepassen van Spirit Lactation.

De koeien reageren zoals verwacht en laten een geweldige reductie over het celgetal zien. Na 100 dagen voeren zijn de attentiekoeien met 78% gereduceerd. Op het hele bedrijfsresultaat is een reductie van 30% te zien. Daarnaast zijn ook de vet en eiwitgehaltes sterk toegenomen. Een super krachtige prestatie!

De rode kolom geeft een overzicht van het celgetal in november. De koeien kregen toen nog geen Spirit Lactation. De groene kolom toont het celgetal bij de attentie koeien na 100 dagen Spirit Lactation.

CLINO, de vervanger van uw traditionele voetbad.

Clino kan u inzetten als droog voetbad en vervangt hiermee het traditionele voetbad. Het grote voordeel is dat het geen kopersulfaat en formaline bevat. Ook is het vrij van antibiotica! Clino is goedgekeurd voor gebruik in de biologische productie bij alle diersoorten. Clino word niet afgebroken en behoudt zijn werking, ook bij langdurig gebruik.

De ziekte van Mortellaro is niet alleen erg pijnlijk voor de koe maar vermindert ook sterk de melk afgifte. Dit neemt gemiddeld met 0,5 – 1,5 l per dag af. Optimale prestaties kunnen alleen worden bereikt met goed bewegende en pijnvrije dieren. Ook wordt de tochtigheidswaarneming sterk verminderd bij pijnlijke klauwaandoeningen.

Het preventieve gebruik van Clino® DKB, met zijn verzorgende eigenschappen, houdt de klauwen gezond en verbetert het welzijn van de koeien. Het hogere welzijn optimaliseert de prestaties evenals de vruchtbaarheid van de koeien.

Voordelen van Clino®

 • Clino® is niet alleen een selectieve toxine binder, Clino® bindt ook water en verwijdert de voedingsbodem van de “Mortellaro-aardbei”.
 • Clino® is sinds 09.07.13 goedgekeurd voor gebruik in de biologische productie onder uitvoeringsverordening nr. 651/2013!
 • Clino® veroorzaakt geen pijnlijke reacties op een zere wond. Het irriteert niet en heeft een organische werking.
 • Doordat Clino zelf niet bijtend is en geen reacties op de wond geeft lopen de dieren ontspannen door een Clino® droog voetbad.
 • Clino® DKB wordt niet afgebroken en verliest zijn effect niet. Zelfs na langdurig gebruik behoudt het zijn werking.

Toepassing van Clino® als droog voetbad.

Hoe gebruikt u Clino® ?

 • U kunt het bestaande ingebouwde voetbad gebruiken of een bak van 200x80x15 cm met voldoende Clino.
 • De kroonrand van de klauwen moet volledig worden bedekt met Clino. Dat is erg belangrijk. Bij de aangegeven kuipmaat zijn hiervoor 4-5 zakken van Clino nodig.
 • Het voetbad moet na de melkstal of na de melkrobot worden geïnstalleerd.
 • Het is aan te raden de klauwen voor het voetbad schoon te spuiten. En tevens is het aan te raden om de uitloop na het voetbad schoon te houden (ongeveer 10 meter).
 • Maak het Clino droogklauwbad wel geregeld los en vul indien nodig bij. De uitloop na het voetbad moet ook goed schoon worden gehouden.

Startfase: Actieplan bij 100 koeien

Laat  de koeien de  eerste 3 – 4 weken dagelijks (na het melken) door het droge voetbad lopen. Vul het voetbad met voldoende Clino®, zodat de kroonranden van de klauwen volledig bedekt zijn bij het passeren.

 • Reinig de klauwen vóór de behandeling.
 • Het is het beste om de koeien na de melkstal/robot  naar het droge voetbad te laten gaan.
 • Na het passeren van ongeveer 50 koeien het droogklauwbad even opnieuw losmaken.
 • indien nodig bijvullen.

Na deze periode is het voldoende om de koeien twee dagen per week door het droge klauwbad te laten lopen.

Voor meer informatie bestellen klik hier