• Hoogwaardige en innovatieve producten
  • Langere levensduur

Schuim op mest: wat is het en hoe los je het op

Slurry+ anti schuim op de mest: de natuurlijke oplossing

Schuim in de mestkelder, als veehouder kent u het wel. Schuim op de mest is een hinderlijk probleem. Want schuim op de drijfmest kost dure opslagruimte. Bovendien lopen de koeien kans op mastitis wanneer ze in het schuim moeten staan. Ook veroorzaakt schuim op de mest schadelijke methaan- en ammoniakdampen. In dit artikel leggen we uit wat schuim op mest nu eigenlijk is. En hoe u afrekent met schuim op de mestkelder door het gebruik van Slurry+ drijfmestverbeteraar.

Wetenschappelijk onderzoek naar schuim op mest

In Amerika is schuim in mestkelders wetenschappelijk onderzocht door de samenwerkende universiteiten van Iowa State, Minnesota en Illinois. Over dit onderzoek is een artikel door Iowa State Extension and Outreach geschreven, waarin de oorzaken van schuim op mest werden uitgelegd. Hieronder zetten we de belangrijkste uitkomsten op een rij.

Waar schuim is, is methaan

Wanneer drijfmest wordt opgeslagen in mestkelders – en in Nederland doen we niet anders – is de kans groot dat methaangas ontstaat. De veroorzakers zijn anaerobe bacteriën in de mest; dit zijn bacteriën die kunnen overleven zonder zuurstof. Uit het onderzoek blijkt dat de methaanproductie in schuimende mestkelders twee tot drie keer zo hoog is als in niet-schuimende mestkelders. Kort door de bocht: waar schuim is, is ook methaan. Uit het onderzoek blijkt dat schuimende, en dus methaanproducerende mestkelders hogere gehaltes bevatten aan onverteerde eiwitten, vetten en vezels. Deze bestanddelen in de drijfmest zijn de perfecte voeding voor methaanproducerende bacteriesoorten, ook wel methanogenen genoemd. Nu weet u als veehouder ongetwijfeld dat methaangas slecht is voor het stalklimaat. Maar methaan heeft nog meer nadelige gevolgen, zo blijkt uit het onderzoek.

Van methaanbelletjes naar schuim

Methaangas en schuim gaan dus samen, zo toont het onderzoek aan. Maar hoe gaat die schuimvorming dan in z’n werk? Uit het onderzoek blijkt dat het methaan ontstaat op de bodem van de mestkelder. Hier liggen bestanddelen in de drijfmest die de methaanbelletjes ‘stabiliseren’. We noemen deze bestanddelen schuimstabilisatoren. Het zijn kleine deeltjes die rijk zijn aan eiwitten en zogeheten liposachariden (verbindingen van vetzuren en suikers die worden geproduceerd door bacteriën). De schuimstabilisatoren vormen een stroperige, kleverige laag rondom de methaanbelletjes.

De schuimstabilisatoren doen nog iets anders: ze reageren bijzonder op water. Ze zijn zowel waterhatend (hydrofoob) als waterminnend (hydrofiel). Door de waterhatende eigenschap blijft het methaangas gevangen in de belletjes. En door de waterminnende eigenschap voelen de gasbelletjes zich thuis in het water van de mest: de belletjes worden nat gehouden en gaan daardoor langer mee in de mest.

De methaanbelletjes zijn lichter zijn mest. Daardoor stijgen ze naar boven in de mestkelder. Daar klonteren ze uiteindelijk samen tot het welbekende, hardnekkige schuim.

Schuim op de mest: de oplossing in twee stappen

Schuim in de mestkelder is te vergelijken met een uitslaande brand. Zodra de brandweer komt, beginnen ze bij stap 1: de brandhaard blussen. Daarna volgt stap 2: nablussen om te zorgen dat er niet opnieuw vuur ontstaat. Bij schuim op drijfmest werkt het net zo.

Stap 1: Actief Anti Mestschuim

Actief Anti Mestschuim werkt als een ‘oppervlakteactieve’ stof. Dit betekent dat het de oppervlaktespanning verlaagt tussen een vloeistof en een vaste stof. Door Actief Anti Mestschuim toe te voegen aan de mestkelder, verlagen we de oppervlaktespanning van het schuim. Hierdoor lost het schuim weer op in de drijfmest. Met Actief Anti Mestschuim blust u als het ware de uitslaande brand. Omdat ondertussen de methaanproductie wel doorgaat, is stap 2 nodig om te zorgen dat er niet opnieuw een schuimlaag ontstaat.

Stap 2: Slurry+ anti schuim op de mest

Slurry+ drijfmestverbeteraar is een natuurlijk middel tegen schuim op mest. Deze mesttoevoeging breekt de voedingsstoffen voor de methaanproducerende bacteriën af: dit zijn de onverteerde eiwitten, vetten en vezels in de drijfmest. Slurry+ zet deze bestanddelen om in vloeibare mest. De methaanproductie komt tot stilstand, zodat geen nieuwe schuimvorming ontstaat. Hierdoor gaat het pompen en verspreiden van de drijfmest makkelijker en sneller. Zo bespaart u tijd en kostbare diesel. Kortom, u haalt direct rendement met Slurry+. Immers, pompen kost u al gauw zo’n €400/uur en mesttransport €100/uur.

Extra informatie over Slurry+

Natuurlijke enzymen en bacteriën

Slurry+ bezit een verscheidenheid aan enzymen en bacteriën die mestschuimvorming helpen onderdrukken:

  • Vezelverterende Cellulase- en Xylanase-enzymen. Deze breken de onverteerde vezels in de mest af die methaanproducerende bacteriën als voeding gebruiken.
  • Saccharomyces-giststammen. Deze stimuleren de acetogene bacteriën in de mest om acetaat te produceren, zodat methaanproducerende bacteriën minder voeding krijgen.
  • Melkzuurbacteriesoorten Lactobacillus, Pediococcus en Enterococcus. Deze produceren organische zuren. Ophoping van deze zuren in de mest zorgt voor een lagere oppervlaktespanning van de mest en helpt de methaanproductie te verminderen.
  • Bacillus subtilis bacteriën. Deze produceren vezelverterterende enzymen en vormen oppervlakteactieve verbindingen; een dubbele verstoring van de schuimvorming.
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0