Het blijven bestaan in een fase waarin dit normaliter behoort verdwenen te zijn

Op veel van de bedrijven waar Spirit Lactation wordt gevoerd, is het resultaat dat de persistentie toeneemt. Dit betekent concreet dat de koeien over een langere periode meer melk geven. Bij melkmakers van de Lytse Lea heeft dit positief uitgepakt. Hier wordt de meeste melk geproduceerd door de koeien tussen de 60 en 120 dagen in lactatie (112 procent ten opzichte van startgroep (tot 60 dagen in lactatie)). Na deze periode bouwen de koeien langzaam af en zelfs na 305 dagen melk produceren geven de koeien gemiddeld nog 21,7 liter melk! Dit is vaak duur betaalde melk: u voert de koe niet meer zo hard en de gehalten zijn veelal hoog! In de tabel onder de grafiek staat de persistentie ook in percentages weergegeven.

persistentie