• Hoogwaardige en innovatieve producten
  • Langere levensduur

Uiergezondheid

Melkmaker Kroodsma gestart met het voeren van Spirit Lactation. De melkveehouder was net niet tevreden over de uiergezondheid op het bedrijf met 150 melkkoeien. Na een jaar voeren is de melkveehouder uit Engwierum content over de uiergezondheid!

Uit de melkcontrole blijkt ook dat de resultaten zeer goed zijn! Het afweersysteem van de koeien is sterker geworden!

Uiergezondheid

Het tankcelgetal is drastisch gedaald! De bovenstaande grafieken van de MPR geeft een overzicht van de veranderingen op het bedrijf. Het tankcelgetal lag boven de 250.000 cellen. Sinds juli heeft de dalende trend van het tankcelgetal ingezet en momenteel blijft het stabiel rond de 100.000 cellen (zie groene kader, tabel links onder). Ook is het % celgetalpatronen veranderd (tabel rechtsonder), in juni – augustus lag dit rond 2 procent koegebonden en in april – mei het jaar daarna ligt dit rond de 0,6 procent! Spirit Lactation: Power for Producers!

In het overzicht van uiergezondheid komt het percentage koegebonden ook terug. Hier staat aangegeven dat dit is gegaan van 1,7% voor het jaar naar 1,0% voor het laatste kwartaal; en 0,6% voor de laatste melkcontrole. Tevens is het percentage omgevinggebonden gedaald van 1,2% (jaar) naar 0,9% laatste melkcontrole.

Individueel koeniveau

Naast de reductie op koppelniveau vinden er spectaculaire dalingen plaats op individueel koeniveau!
Op individueel niveau kan Spirit Lactation ook zeer goed werken. In de onderstaande tabel een lijst met ‘hoge celgetal koeien’. De vergelijking wordt gemaakt tussen juni 2011 (startpunt voeren) en mei 2012. De gemiddelde reductie van dit lijstje koeien betreft 84 procent! Met uitschieters naar 99,3 procent!

celgetalreductie individueel

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0